Đề kiểm tra toán 7 học kì 2 – Đề 56

Hits: 27ĐỀ KIỂM TRA HỌC KHÌ II ĐỀ 56 A. LÝ THUYẾT Câu 1. Hãy viết các bất đẳng thức về quan hệ giũa các cạnh của tam giác \(ABC\). Hướng dẫn:  Trong \[\Delta ABC\] có: \[\begin{array}{l}AB – AC < BC < AB + AC\\BC – AB < AC < BC …

Read More »

Hits: 5 SỞ GD & ĐT TP TÂY NINH ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2018 – 2019 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thờigian phát đề) Câu 1 (1,0 điểm): Tính giá trị biểu thức \(T = \sqrt …

Read More »