LÝ THUYẾT ÁP DỤNG LÀM NHANH TRẮC NGHIỆM TOÁN 12

CHỦ ĐỀ 1: KHẢO SÁT HÀM SỐ THƯỜNG GẶP I. Hàm bậc 3: \[y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d\left( {a \ne 0} \right)\] Tập xác định \[R\] Đạo hàm \[y’ = 3a{x^2} + 2bx + c\] 1. Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến Cách 1: Tính \[y’\], …

Read More »