Kiểm tra học kì II lý 11 – 2016-2017

Hits: 39 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH KIỂM TRA HỌC KÌ 2 NĂM 2016 – 2017 TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT MÔN: Vật lý 11 Đề thi gồm 8 trang Thời gian: 60 phút; không kể thời gian giao đề

Read More »

Anđehit – Dạng 1

Hits: 5 ANĐEHIT – ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP Cần nhớ: Anđehit no, đơn chức, mạch hở: \[{C_n}{H_{2n}}O\left( {n \ge 1} \right)\] hoặc \[{C_n}{H_{2n + 1}}CHO\left( {n \ge 0} \right)\] Anđehit no, \(k\) chức, mạch hở: \[{C_n}{H_{2n + 2 – 2k}}{O_k}\left( {n \ge k} \right)\] Tên thay thế: Bước 1: Chọn mạch …

Read More »