Home / Kiểm tra toán 12 học kì 2 / KIỂM TRA HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN 12 NĂM 2018-2019 – TÂY NINH

KIỂM TRA HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN 12 NĂM 2018-2019 – TÂY NINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

ĐỀ KIỂM TRA CHÍNH THỨC

 

 

KỲ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018 – 2019

MÔN: TOÁN 12

Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề

Mã đề: 485

[WpProQuiz 183]