Home / Toán 9 / KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9 CHƯƠNG 1 – ĐỀ 1

KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9 CHƯƠNG 1 – ĐỀ 1

KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9 CHƯƠNG 1

ĐỀ 1

Bài 1.

\[a)\] Tìm các giá trị của \[x\] để biểu thức \[\sqrt{3x-2}\] có nghĩa

\[b)\] Thu gọn: \[3\sqrt{2}-4\sqrt{18}+2\sqrt{32}-\sqrt{50}\]

Bài 2. Thực hiện phép tính

\[\begin{align}& a)\,\,\sqrt{{{\left( \sqrt{3}-2 \right)}^{2}}}+\sqrt{{{\left( 1+\sqrt{3} \right)}^{2}}} \\ & b)\,\,\left( \frac{3}{2}\sqrt{6}+2\sqrt{\frac{2}{3}}-4\sqrt{\frac{3}{2}} \right)\left( 3\sqrt{\frac{2}{3}}-\sqrt{12}-\sqrt{6}\right) \\ \end{align}\]

Bài 3. Giải các phương trình sau:

\[a)\,\,\sqrt{{{x}^{2}}-2x+1}=7\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,b)\,\,\sqrt{4x-20}-3\sqrt{\frac{x-5}{9}}=\sqrt{1-x}\]

Bài 4. Cho biểu thức: \[A=x-\frac{2x-2\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}+\frac{x\sqrt{x}+1}{x-\sqrt{x}+1}+1\]

\[a)\] Tìm \[x\] để \[A\] có nghĩa

\[b)\] Rút gọn \[A\]. Tìm giá trị bé nhất của \[A\]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *