Home / Toán 7 / ĐỀ THI HỌC KÌ I TOÁN 7 – MẠC ĐỈNH CHI – 2017-2018

ĐỀ THI HỌC KÌ I TOÁN 7 – MẠC ĐỈNH CHI – 2017-2018

Tải đề

I. Lý thuyết

1) Thế nào là căn bậc hai của một số \[a\] không âm?

Áp dụng: Tìm căn bậc hai của \[\frac{9}{{25}}\] và \[-16\]

2) Phát biểu trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác. Vẽ hình minh họa

II. Các bài toán

Câu 1. Thực hiện phép tính sau

a) \[\frac{2}{5} + \frac{1}{5}.\left( {\frac{{ – 3}}{4}} \right)\]          b) \[7 – 3.{\left( {\frac{{ – 1}}{3}} \right)^2}\]          c) \[10\frac{2}{5}.\left( {\frac{{ – 1}}{4}} \right) – 14\frac{2}{5}.\left( {\frac{{ – 1}}{4}} \right)\]

Câu 2. Tìm \[x\] biết:

a) \[x – \frac{1}{3} = \frac{3}{4}\]          b) \[\frac{{ – 1,25}}{x} = \frac{1}{{ – 8}}\]          c) \[4\frac{1}{3}:\frac{x}{4} = 6:0,3\]

Câu 3. Một tấn nước biển chứa 25 kg muối. Hỏi 300 g nước biển chứa bao nhiêu g muối?

Câu 4. Cho biết 12 công nhân xây một căn nhà trong 96 ngày thì xong. Hỏi 16 công nhân xây căn nhà đó bao nhiêu ngày? (Biết công suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau)

Câu 5. Cho tam giác \[ABC\] vuông tại \[A\]. Gọi \[M\] là trung điểm của \[AC\]. Trên tia đối của \[MB\] lấy điểm \[E\] sao cho \[ME=MB\]. Trên tia đối của \[AB\] lấy điểm \[K\] sao cho \[AK=AB\]

a) Chứng minh tam giác \[BMC\] và tam giác \[EMA\] bằng nhau

b) Chứng minh \[AC\] vuông góc với \[EC\]

c) Chứng minh \[AK=CE\]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *