Home / Đề ôn hóa / ĐỀ ÔN TỐT NGHIỆP THPT LÝ THƯỜNG KIỆT 2020

ĐỀ ÔN TỐT NGHIỆP THPT LÝ THƯỜNG KIỆT 2020

TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT

ĐỀ THI THAM KHẢO

Tải đề tại đây

 

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

[WpProQuiz 193]