Home / Đề ôn hóa / ĐỀ ÔN TỐT NGHIỆP THPT HOÀNG LÊ KHA 2020

ĐỀ ÔN TỐT NGHIỆP THPT HOÀNG LÊ KHA 2020

TRƯỜNG THPT HOÀNG LÊ KHA

ĐỀ THI THAM KHẢO

Tải đề tại đây

 

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

[WpProQuiz 194]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *