Home / Đề ôn thi tuyển 10 / ĐỀ ÔN THI TUYỂN 10 TÂY NINH NĂM 2020 – ĐỀ 3

ĐỀ ÔN THI TUYỂN 10 TÂY NINH NĂM 2020 – ĐỀ 3

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO TÂY NINH

ĐỀ THI THAM KHẢO

ĐỀ 3

 

KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2016-2017

Môn thi: TOÁN (không chuyên)

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

[WpProQuiz 184]