Home / Đề ôn thi tuyển 10 / ĐỀ ÔN THI TUYỂN 10 TÂY NINH NĂM 2020 – ĐỀ 2

ĐỀ ÔN THI TUYỂN 10 TÂY NINH NĂM 2020 – ĐỀ 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO TÂY NINH

ĐỀ THI THAM KHẢO

ĐỀ 2

 

KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2017-2018

Môn thi: TOÁN (không chuyên)

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

[WpProQuiz 181]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *