Home / Đề ôn thi tuyển 10 / ĐỀ THAM KHẢO THI TUYỂN 10 TÂY NINH 2020

ĐỀ THAM KHẢO THI TUYỂN 10 TÂY NINH 2020

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO TÂY NINH

ĐỀ THI THAM KHẢO

 

 

KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2020-2021

Môn thi: TOÁN (không chuyên)

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

[WpProQuiz 167]