Home / Đề ôn toán / ĐỀ ÔN THI MÔN TOÁN THEO CÂU TRÚC CỦA BỘ NĂM 2020 – 02

ĐỀ ÔN THI MÔN TOÁN THEO CÂU TRÚC CỦA BỘ NĂM 2020 – 02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI 01

 

 

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2020

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

[WpProQuiz 149]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *