Home / Toán 9 / ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 2 TOÁN 9 ĐỀ 2

ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 2 TOÁN 9 ĐỀ 2

Bài 1: (1,0đ)  Cho hàm số \[y = f\left( x \right) = \frac{1}{2}{x^2}\]. Tính \[f\left( 2 \right);f\left( { – 4} \right)\]

Bài 2: (1,0đ) Giải hệ phương trình: \[\left\{ \begin{array}{l} 3x + y = 10\\ x + y = 4 \end{array} \right.\]

Bài 3: (1,5đ) Giải phương trình: \[{x^4} + 3{x^2} – 4 = 0\]

Bài 4: (1,0đ) Với giá trị nào của m thì phương trình:  \[{x^2} – 2\left( {m + 1} \right)x + {m^2} = 0\] có hai nghiệm phân biệt.

Bài 5: (1.5đ) Tích của hai số tự nhiên liên tiếp lớn hơn tổng của chúng là 19. Tìm hai số đó

Bài 6: (1,0đ) Một hình trụ có bán kính đường tròn đáy là 6cm, chiều cao 9cm. Hãy tính:

a) Diện tích xung quanh của hình trụ.

b) Thể tích của hình trụ.

(Kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân \[\pi \approx 3,14\])

Bài 7: (3,0đ) Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn đường kính AD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E. Kẻ EF vuông góc với AD tại F. Chứng minh rằng:

a) Chứng minh: Tứ giác DCEF nội tiếp được

b) Chứng minh: Tia CA là tia phân giác của \[\widehat {BCF}\].