Home / Uncategorized

Uncategorized

Bài 5. Khoảng cách

TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 đường thẳng \[d\left( {O,a} \right) = OH\] Với \[H\] là hình chiếu vuông góc của \[O\] lên \[a\] 2. Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng \[d\left( {O,\left( \alpha \right)} \right) = OH\] Với \[H\] là …

Read More »