Home / Toán 7

Toán 7

Đề kiểm tra toán 7 học kì 2 – Đề 56

Hits: 27ĐỀ KIỂM TRA HỌC KHÌ II ĐỀ 56 A. LÝ THUYẾT Câu 1. Hãy viết các bất đẳng thức về quan hệ giũa các cạnh của tam giác \(ABC\). Hướng dẫn:  Trong \[\Delta ABC\] có: \[\begin{array}{l}AB – AC < BC < AB + AC\\BC – AB < AC < BC …

Read More »