Home / Toán 7

Toán 7

ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 2 TOÁN 7 – ĐỀ 1

Bài 1:  Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ 2 môn toán của học sinh lớp 7A được ghi nhận như sau: 8 7 5 6 6 4 5 2 6 3 7 2 3 7 6 5 5 6 7 8 6 5 8 10 7 6 9 …

Read More »