Home / Toán 12

Toán 12

Kiểm tra học kì 2 – Tây Ninh

Hits: 14 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH KIỂM TRA HỌC KÌ 2 NĂM 2016 – 2017 ĐỀ KIỂM TRA CHÍNH THỨC MÔN: Toán 12 Đề thi gồm 8 trang Thời gian: 90 phút; không kể thời gian giao đề

Read More »

Kiểm tra học kì 2 – Tây Ninh

Hits: 78 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH KIỂM TRA HỌC KÌ 2 NĂM 2017 – 2018 ĐỀ KIỂM TRA CHÍNH THỨC MÔN: Toán 12 Đề thi gồm 8 trang Thời gian: 90 phút; không kể thời gian giao đề

Read More »