Home / Toán 12

Toán 12

Bài 1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Nhắc lại định nghĩa. Cho hàm số \[y = f\left( x \right)\] xác định trên \[K\]. (\[K\] là khoảng, đoạn hoặc nửa khoảng) \[f\left( x \right)\] đồng biến trên \[K\] nếu \[{x_1} < {x_2} \Rightarrow f\left( {{x_1}} \right) < f\left( {{x_2}} \right)\], \[\forall {x_1},{x_2} \in K\] \[f\left( x \right)\] nghịch …

Read More »