Home / Lý 11

Lý 11

BÀI 13 – DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI

Dòng điện trong kim loại? Dòng điện trong kim loại là dòng các electron chuyển động có hướng Các electron trong kim loại có đặc điểm gì? Nó chi phối tính chất của dòng điện trong kim loại ra sao? I. Bản chất của dòng điện trong kim loại Thuyết …

Read More »