Home / Kiểm tra toán 12 học kì 2

Kiểm tra toán 12 học kì 2

KIỂM TRA HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN 12 NĂM 2019-2020 – TÂY NINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 208) KỲ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM 2019-2020 MÔN: TOÁN 12 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề Họ và tên học sinh: …………………………………………… Số báo danh: ……………………………………….. PHẦN I: TRẮC …

Read More »