Home / Kiểm tra học kì 2 hóa 12

Kiểm tra học kì 2 hóa 12

KIỂM TRA LẦN I HỌC KÌ 2 HÓA 12 (LTK)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT   KIỂM TRA 45 PHÚT LẦN 1-HỌC KÌ II-NĂM HỌC 2028-2019 MÔN: HÓA 12 MÃ ĐỀ 298 Câu 1. Phản ứng nào sau đây không thuộc phản ứng oxi hóa khử A. \[\text{N}{{\text{a}}_{\text{2}}}\text{O+}{{\text{H}}_{\text{2}}}\text{O}\] B. \[\text{Na+}{{\text{H}}_{\text{2}}}\text{O}\] C. \[\text{Na+}{{\text{O}}_{\text{2}}}\] …

Read More »