Home / Hóa 12 Chương 1

Hóa 12 Chương 1

BÀI 3 – CHẤT GIẶT RỬA

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT (tải lý thuyết) I. KHÁI NIỆM VÀ TÍNH CHẤT CỦA CHẤT GIẶT RỬA 1. Khái niệm và phân loại Chất giặt rửa là những chất khi dùng cùng với nước thì có tác dụng làm sạch các chất bẩn bám trên các vật rắn mà …

Read More »

BÀI 2 – LIPIT

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT (tải lý thuyết) I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN 1. Khái niệm và phân loại Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hòa tan trong nước nhưng tan trong các dung môi hữu cơ không …

Read More »

BÀI 1 – ESTE

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT (tải lý thuyết) I. KHÁI NIỆM VỀ ESTE VÀ DẪN XUẤT KHÁC CỦA AXIT CACBOXYLIC 1. Cấu tạo phân tử Khi thay nhóm –OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm –OR thì được este. Este đơn giản có công thức cấu tạo như …

Read More »