Home / Hình 10 chương 1

Hình 10 chương 1

Chương I – Vectơ – Bài 1. Các định nghĩa

TÓM TĂT LÝ THUYẾT Khái niệm vectơ Vectơ là đoạn thẳng có hướng Ví dụ: Cho đoạn thẳng \[AB\], Nếu chọn \[A\] là điểm đầu và \[B\] là điểm cuối thì đoạn thẳng \[AB\] là đoạn thẳng có hướng từ \[A\] đến \[B\] Kí hiệu vectơ \[AB\] là:  \[\overrightarrow {AB} …

Read More »