Home / Đề ôn hóa

Đề ôn hóa

ĐỀ ÔN TỐT NGHIỆP THPT HOÀNG LÊ KHA 2020

TRƯỜNG THPT HOÀNG LÊ KHA ĐỀ THI THAM KHẢO Tải đề tại đây   KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Read More »

ĐỀ ÔN TỐT NGHIỆP THPT LÝ THƯỜNG KIỆT 2020

TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT ĐỀ THI THAM KHẢO Tải đề tại đây   KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Read More »

ĐỀ THI THAM KHẢO HÓA 2020 LẦN 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THAM KHẢO Lần 2   KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2020 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Read More »