Home / Chương 1 – Hàm Số

Chương 1 – Hàm Số

BÀI 4 – ĐƯỜNG TIỆM CẬN

TÓM TẮT LÝ THUYẾT Tiệm cận ngang. Định nghĩa: Cho hàm số \[y = f\left( x \right)\] xác định trên một khoảng vô hạn ( là khoảng \[\left( {a; + \infty } \right),\left( { – \infty ;b} \right)\,\,or\,\,\left( { – \infty ; + \infty } \right)\] ). Đường thẳng \[y …

Read More »

BÀI 2 – CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

TÓM TẮT LÝ THUYẾT Tải tài liệu tại đây Khái niệm cực trị của hàm số: Định nghĩa: Giả sử hàm số \[f\left( x \right)\] xác định trên tập \[D\] nào đó (\[D \subset R\]). a) \[{x_0}\] nào đó được gọi là một điểm cực đại của hàm số \[f\left( …

Read More »