Home / Chương 6 - Lượng tử ánh sáng / Bài 30. Hiện tượng quang điện – Thuyết lượng tử ánh sáng

Bài 30. Hiện tượng quang điện – Thuyết lượng tử ánh sáng

HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN

THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

I. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN

1. Thí nghiệm của Héc về hiện tượng quang điện ngoài.

Chiếu chùm sáng hồ quang vào tấm Zn tích điện âm, một lúc sau hai lá điện nghiệm khép lại, chứng tỏ tấm Zn hết tích điện, electron đã bật ra do ánh sáng.

2. Định nghĩa

Hiện tượng ánh sáng làm bật các electron ra khỏi tấm kim loại được gọi là hiện tượng quang điện ngoài (thường gọi là hiện tượng quang điện). Các electron bật ra gọi là electron quang điện.

Nếu chắn chùm sáng hồ quang bằng thủy tinh thì hiện thượng không xảy ra. chứng tỏ bức xạ tử ngoại gây ra hiện thượng quang điện ở kẻm (thủy tinh hấp thụ tia tử ngoại)

II. ĐỊNH LUẬT VỀ GIỚI HẠN QUANG ĐIỆN

Định luật quang điện thứ nhất về giới hạn quang điện:

Mỗi kim loại được đặc trưng bởi một bước sóng gọi là giới hạn quang điện. HTQĐ chỉ xảy ra khi bước sóng kích thích nhỏ hơn hoặc bằng giới hạn quang điện \[\left( \lambda \le {{\lambda }_{o}} \right)\].

Kim loại kiềm (Na, K,…) và Kiềm thổ (Ca,..) có giới hạn quang điện trong vùng ánh sáng nhìn thấy. Các kim loại khác (Cu, Ag, Zn, Al,…) có giới hạn quang điện trong vùng ánh sáng tử ngoại.

Định luật quang điện thứ hai (định luật về cường độ dòng điện bão hoà):

Đối với mỗi ánh sáng thích hợp (có \[\lambda \le {{\lambda }_{o}}\]), cường độ dòng điện bão hoà tỉ lệ thuận với cường độ chùm sáng kích thích.

Định luật quang điện thứ ba (định luật về động năng cực đại của quang electron):

Động năng ban đ