Home / Bài 26 CÁC LOẠI QUANG PHỔ

Bài 26 CÁC LOẠI QUANG PHỔ

I. MÁY QUANG PHỔ LĂNG KÍNH

Máy quang phổ là dụng cụ để phân tích chùm sáng có nhiều thành phần ra thành những thành phần đơn sắc khác nhau

Nói cách khác máy quang phổ dùng để nhận biết cấu tạo của 1 chùm sáng phức tạp

Nguyên tắc hoặt động: Dựa trên hiện tựng tán sắc ánh sáng

Các bộ phận: gồm ống chuẩn trực, hệ tán sắc, buồng tối

Ống chuẩn trực: gồm 1 ống, 1 đầu là thấu kính hội tụ \[{L_1}\], đầu kia có khe hẹp \[F\] đặt ở tiêu điểm chính của \[{L_1}\]. Ánh sáng từ \[F\] đi qua \[{L_1}\] cho chùm sáng song song

Tác dụng của ống chuẩn trực là tạo chùm tới song song

Hệ tán sắc: gồm một hay vài lăng kính. Chùm tia song song ra khỏi ống chuẩn trực qua hệ tán sắc sẽ bị tách thành các tia đơn sắc thành phần, các tia cùng màu song song nhau

Buồng tối: gồm 1 đầu là thấu kính hội tụ \[{L_2}\], đầu kia có 1 tấm phim, các chùm sáng song song ra khỏi hệ tán sắc qua \[{L_2}\] sẽ hội tụ lại các điểm khác nhau trên phim. Trên phim sẽ chụp được 1 loạt ảnh của khe \[F\], mỗi ảnh ứng với 1 bước sóng xác định và gọi là 1 vạch quang phổ

Tập hợp các vạch quang phổ làm thành quang phổ