Home / Toán 12 / BÀI 1. HÌNH NÓN – KHỐI NÓN – DẠNG 1, 2. TÍNH ĐƯỜNG SINH, ĐƯỜNG CAO, BÁN KÍNH ĐƯỜNG TRÒN ĐÁY, DIỆN TÍCH XUNG QUANH…

BÀI 1. HÌNH NÓN – KHỐI NÓN – DẠNG 1, 2. TÍNH ĐƯỜNG SINH, ĐƯỜNG CAO, BÁN KÍNH ĐƯỜNG TRÒN ĐÁY, DIỆN TÍCH XUNG QUANH…

DẠNG 1,2. TÍNH ĐƯỜNG SINH, ĐƯỜNG CAO, BÁN KÍNH ĐƯỜNG
TRÒN ĐÁY, DIỆN TÍCH XUNG QUANH…

About TranVinhTri

Thích đủ thứ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *