Home / Toán 12 / BÀI 1. HÌNH NÓN – KHỐI NÓN – DẠNG 1, 2. TÍNH ĐƯỜNG SINH, ĐƯỜNG CAO, BÁN KÍNH ĐƯỜNG TRÒN ĐÁY, DIỆN TÍCH XUNG QUANH…

BÀI 1. HÌNH NÓN – KHỐI NÓN – DẠNG 1, 2. TÍNH ĐƯỜNG SINH, ĐƯỜNG CAO, BÁN KÍNH ĐƯỜNG TRÒN ĐÁY, DIỆN TÍCH XUNG QUANH…

[WpProQuiz 23]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *