Home / Lý 11 Chương 1 / Bài 1 – Điện tích, Định luật Cu-Lông

Bài 1 – Điện tích, Định luật Cu-Lông

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Sự nhiễm điện của các vật

Cọ xát: Nếu cọ xát thanh thủy tinh vào lụa thì tại những nới tiếp xúc có một số e từ thủy tinh di chuyển sang lụa, do đó thanh thủy tinh nhiễm điện dương, mảnh lụa nhiểm điện âm.

Tiếp xúc: Khi thanh kim loại trung hòa về điện tiếp xúc quả cầu nhiễm điện âm thì e từ quả cầu di chuyển sang kim loại làm cho nó nhiễm điện âm. Đưa thanh kim loại ra xa nó vẫn nhiễm điện

Hưởng ứng: Khi thanh kim loại trung hòa về điện để gần quả cầu nhiễm điện âm thì đầu gần quả cầu của kim loại nhiễm điện dương, đầu xa nhiễm điện âm. Đưa thanh kim loại ra xa nó quay về không nhiễm điện.

Điện tích là gì?

Một vật bị nhiễm điện gọi là vật mang điện, vật tích điện hay nó là một điện tích.

Có hai loại điện tích là điện tích âm và điện tích dương, cùng loại thì đẩy nhau, khác loại thì hút nhau.

Điện tích điểm là gì?

Là một vật tích điện có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách từ điện tích đó tới vật mà ta xét

Định luật Cu-Lông.

Lưc hút, đẩy giữa 2 điện tích điểm đặt trong chân không có phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm đó, có độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

\[F = k\frac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{{r^2}}}\]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *