Home / TranVinhTri

TranVinhTri

Kiểm tra học kì 2 – Tây Ninh

Hits: 14 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH KIỂM TRA HỌC KÌ 2 NĂM 2016 – 2017 ĐỀ KIỂM TRA CHÍNH THỨC MÔN: Toán 12 Đề thi gồm 8 trang Thời gian: 90 phút; không kể thời gian giao đề

Read More »

Anđehit – Dạng 1

Hits: 2 ANĐEHIT – ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP Cần nhớ: Anđehit no, đơn chức, mạch hở: \[{C_n}{H_{2n}}O\left( {n \ge 1} \right)\] hoặc \[{C_n}{H_{2n + 1}}CHO\left( {n \ge 0} \right)\] Anđehit no, \(k\) chức, mạch hở: \[{C_n}{H_{2n + 2 – 2k}}{O_k}\left( {n \ge k} \right)\] Tên thay thế: Bước 1: Chọn mạch …

Read More »

Kiểm tra học kì 2 – Tây Ninh

Hits: 78 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH KIỂM TRA HỌC KÌ 2 NĂM 2017 – 2018 ĐỀ KIỂM TRA CHÍNH THỨC MÔN: Toán 12 Đề thi gồm 8 trang Thời gian: 90 phút; không kể thời gian giao đề

Read More »