HOME / TRẦN VĨNH TRỊ

TRẦN VĨNH TRỊ

Thích đủ thứ

Chương 2-TỔ HỢP XÁC SUẤT

KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Quy tắc căn bản của phép đếm a) Quy tắc cộng Nếu có  cách chọn đối tượng  (hay  cách thực hiện hành động  ),  cách chọn đối tượng  (hay  cách thực hiện hành động ), cách chọn đối tượng  … (hay cách thực hiện hành …

XEM THÊM »

Bài 1- HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Hàm số Tập xác định: Tập giá trị: Là hàm số lẻ, nên đồ thị nhận gốc tọa độ  làm tâm đối xứng Tuần hoàn với chu kì Đồ thị hàm số  trên : Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng  Hàm số nghịch biến trên …

XEM THÊM »

Chương 1-CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

1. THÀNH PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN TỬ Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện, cấu tạo nên nguyên tố hóa học, đồng thời cấu tạo nên chất. Nguyên tử gồm hạt nhân và vỏ nguyên tử Hạt nhân: nằm giữa nguyên tử, mang điện tích dương, …

XEM THÊM »