Home / Hóa 11 / Anđehit – Dạng 1

Anđehit – Dạng 1

Hits: 5

ANĐEHIT – ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP

Cần nhớ:

Anđehit no, đơn chức, mạch hở: \[{C_n}{H_{2n}}O\left( {n \ge 1} \right)\] hoặc \[{C_n}{H_{2n + 1}}CHO\left( {n \ge 0} \right)\]

Anđehit no, \(k\) chức, mạch hở: \[{C_n}{H_{2n + 2 – 2k}}{O_k}\left( {n \ge k} \right)\]

Tên thay thế:

Bước 1: Chọn mạch chính là mạch dài nhất, chứa nhiều liên kết \[\pi \] nhất, nhiều nhánh nhất, đánh số bắt đầu từ \(C\) của nhóm \(CHO\)

Bước 2: Gọi tên thay thế: Tên hiđrôcacbon no tương ứng với mạch chính \(+\) \(al\)

DẠNG 1

About TranVinhTri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *