ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

TÓM TẮT LÝ THUYẾT Dao động cơ, dao động tuần hoàn: Dao động cơ là chuyển động qua lại của vật quanh một vị trí cân bằng Dao động tuần hoàn là dao động mà sau những khoảng thời gian bằng nhau trạng thái dao động (vị trí, vận tốc, …

Read More »

BÀI 4 – ĐƯỜNG TIỆM CẬN

TÓM TẮT LÝ THUYẾT Tiệm cận ngang. Định nghĩa: Cho hàm số \[y = f\left( x \right)\] xác định trên một khoảng vô hạn ( là khoảng \[\left( {a; + \infty } \right),\left( { – \infty ;b} \right)\,\,or\,\,\left( { – \infty ; + \infty } \right)\] ). Đường thẳng \[y …

Read More »

BÀI 2 – CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

TÓM TẮT LÝ THUYẾT Tải tài liệu tại đây Khái niệm cực trị của hàm số: Định nghĩa: Giả sử hàm số \[f\left( x \right)\] xác định trên tập \[D\] nào đó (\[D \subset R\]). a) \[{x_0}\] nào đó được gọi là một điểm cực đại của hàm số \[f\left( …

Read More »