ĐỀ ÔN TỐT NGHIỆP THPT HOÀNG LÊ KHA 2020

TRƯỜNG THPT HOÀNG LÊ KHA ĐỀ THI THAM KHẢO Tải đề tại đây   KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Read More »

ĐỀ ÔN TỐT NGHIỆP THPT LÝ THƯỜNG KIỆT 2020

TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT ĐỀ THI THAM KHẢO Tải đề tại đây   KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Read More »