BÀI 2. GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ

BÀI 2. GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ I. GIỚI HẠN HỮU HẠN CỦA HÀM SỐ TẠI MỘT ĐIỂM 1. Định nghĩa ĐN 1: Cho khoảng \[K \supset {x_0}\] và \[y = f\left( x \right)\] xác định trên \[K\] Ta nói \[y = f\left( x \right)\] có giới hạn là số \[L\] …

Read More »